κέντρο δια βίου μάθησης
Σεμινάριο BB GLOW - MESO BOOSTER

BB Glow – Meso Booster

200

BB GLOW - MESO BOOSTER

200

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Η εκπαιδευτική διαδικασία στα προγράμματα E-Studies του Beauty Point Academy υλοποιείται εξ αποστάσεως μέσω φιλικής προς το χρήστη εκπαιδευτικής πλατφόρμας που αξιοποιεί και ενσωματώνει όλες τις νέες τεχνολογίες προκειμένου να υποστηρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η επικοινωνία εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. Όλα τα προγράμματα υποστηρίζονται από εκπαιδευτές, σε καθημερινή βάση. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει, εκπαιδευτικό υλικό pdf σε έντυπη (εκτυπώσιμη) αλλά και ηλεκτρονική μορφή, αναλυτικά videos με όλες τις τεχνικές ανά ενότητα καθώς επίσης και εργασίες.

Προκειμένου να συμμετάσχετε σε ένα πρόγραμμα E-Studies θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής. Άμεσα κάποιος υπεύθυνος θα επικοινωνήσει μαζί σας για όλες τις λεπτομέρειες!

Η επιτυχής ολοκλήρωσή των προγραμμάτων οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το E-Studies του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Beauty Point  Academy. Η παρακολούθησή τους σας δίνει ουσιαστικά εφόδια και γνώσεις για να αναπτύξετε τις δεξιότητες εκείνες που θα σας βοηθήσουν να γίνετε πιο αποτελεσματικοί στο αντικείμενο σπουδών για την άσκηση των καθηκόντων σας και κατ’ επέκταση, πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. Το πιστοποιητικό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εφόδιο για το βιογραφικό, συνεντεύξεις ή αιτήσεις για θέσεις εργασίας στο αντικείμενο σπουδών.

TOP

Εγγραφή σε σεμινάριο BB Glow – Meso Booster